Con đường đến với trái tim trẻ chỉ có thể là tình thương của cô giáo - Hãy dành điều tốt nhất cho trẻ

Điện thoại: 0839320637

Hiệu trưởng

Vũ Đỗ Thúy Hiền
Vũ Đỗ Thúy Hiền

Ngày sinh: 9/1/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ninh Bình

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.39320637

Điện thoại riêng: 0903058400

Email liên lạc: hienvu0901@gmail.com

Phó HT Giáo dục

Võ Lê Thị Hoàng Hoa
Võ Lê Thị Hoàng Hoa

Ngày sinh: 27/7/1968

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng giáo dục

Điện thoại cơ quan: 0839320637

Điện thoại riêng: 0918998871

Phó HT Chăm sóc

Viên Thụy Ngọc Bích
Viên Thụy Ngọc Bích

Ngày sinh: 29/9/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Ninh Phú, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Trình độ :Cao Đẳng

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng chăm sóc

Điện thoại cơ quan: 028.39320637

Điện thoại riêng: 0902714772

Email liên lạc: vienngocbich1981@gmail.com