Con đường đến với trái tim trẻ chỉ có thể là tình thương của cô giáo - Hãy dành điều tốt nhất cho trẻ
Chủ nhật, 6/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 271

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12/2015


   Từ thứ hai ngày 07/12/2015 đến ngày 12/12/2015

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Sáng

Chiều

Thứ hai

07/12/2015

- 8h15: Dự giờ học cô Cẩm Mi  lớp 5A, Cô Thanh Thuỷ lớp 5B

 

Thứ ba

08/12/2015

- 7h30: Dự hoạt động TDS khối mẫu giáo

- 8h15: Dự hoạt động giờ học cô Thuỳ Dung lớp 3C

- 8h45: Thực hiện chuyên đề Đổi mới tổ chức các HĐVĐ cơ bản cho trẻ tại phòng thể dục” khối (5-6 tuổi)

- 15h30: Dự hoạt động phòng tâm vận động  cô Thuỳ Dương; cô Thu Hà

 

- Họp chuyên môn

 

Thứ tư

09/12/2015

- 8h15: Dự giờ học cô Ngọc Bích lớp Thỏ Trắng;

- 8h45: Dự hoạt động ngoài trời  khối mẫu giáo 3 tuổi

 

- 14h30: Kiểm tra kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật  (cô Ngọc Hà, cô Thu Hà, cô thuỳ Dương.

Thứ năm

10/12/2015

- 7h30: Dự hoạt động DCBP khối mẫu giáo

- 8h15: Thực hiện chuyên đề Đổi mới tổ chức các HĐVĐ cơ bản cho trẻ tại phòng thể dục” khối (4-5 tuổi)

- 14h30:  Dự hoạt động ngoại khoá anh văn Po ly khố 4 tuổi

 

Thứ sáu

11/12/2015

 

- 8h15: Thực hiện chuyên đề Đổi mới tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ trong trường mầm non” khối  nhà trẻ

- 8h45: Dự giờ học cô Ngọc Linh lớp 5A

 

- 14hh30:  Dự hoạt động ngoại khoá anh văn Po ly khối 5 tuổi

- Dự hoạt động ngoại khoá đàn khối 5 tuổi

- Dự hoạt động phòng tâm vận động  cô Thuỳ Dương; cô Thu Hà

 

 

 

 

 

 

88