Con đường đến với trái tim trẻ chỉ có thể là tình thương của cô giáo - Hãy dành điều tốt nhất cho trẻ
Thứ hai, 8/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 376

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

NHỮNG THÀNH TỰU & KỀT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Về qui mô phát triển: Trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi;

Tổng số trẻ: 630

          Trong đó: số trẻ nhà trẻ: 142

                                số trẻ mẫu giáo: 488

Số trẻ được ăn bán trú: 630

Tổng số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: 15; tất cả các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân chia theo đúng độ tuổi; trong đó: 

         04 nhóm nhà trẻ:

          02 nhóm 19–24th: 66 Trẻ/08 cô (bình quân 08 Trẻ/Giáo viên & 01 Bảo mẫu/ Nhóm)

          02 nhóm 25–36th: 76 Trẻ/08 cô (bình quân 10 Trẻ/Giáo viên & 01 Bảo mẫu/ Nhóm)

        11 lớp mẫu giáo:

          04 lớp mẫu giáo 3-4  tuổi: 161 Trẻ/08 cô (mỗi lớp 40- 41 Trẻ/02 Giáo viên & 01 Bảo mẫu/ Lớp);

          03 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 127 Trẻ/06 cô (mỗi lớp 41- 42 Trẻ/02 Giáo viên & 01 Bảo mẫu/ Lớp);

          04 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 201 Trẻ/08 cô (mỗi lớp 45 - 50 cháu/02 Giáo viên & 01 Bảo mẫu/ Lớp).

Về đội ngũ: Đạt chuẩn 100%; trên chuẩn 97,77%; 100% giáo viên tham gia kiểm tra nghiệp vụ tay nghề cấp trường; có báo cáo cải tiến đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong từng năm.

Kết quả xếp loại theo quy định chuẩn nghề nghiệp Cán bộ quản lý: Xuất sắc 100%

Kết quả xếp loại theo quy định chuẩn nghề nghiệp Giáo viên: Xuất sắc 60% - Khá 40%

Về chất lượng: Thực hiện các chỉ tiêu của ngành giao cho đạt kết quả xuất sắc.

       100% Giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục. Thực hiện nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Giáo viên có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, nhất là trong việc sử dụng các nguyên vật liệu đơn giản vào tổ chức các hoạt động cho trẻ. Đạt mô hình chăm sóc nuôi dưỡng tốt, trẻ lên cân đều, khẩu phần dinh dưỡng đạt từ 50% calo/ ngày trở lên;

Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện điểm các chuyên đề và hướng dẫn chuyên môn cho các trường mầm non trong của địa phương; hướng dẫn kiến thực tập cho giáo sinh sư phạm, đi đầu trong mọi phong trào nâng cao chất lượng của bậc học mầm non thành phố.

      Công tác giáo dục hòa nhập là một trong những công tác luôn được nhà trường quan tâm & chú trọng, Thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các tài liệu, chương trình bồi dưỡng đã được tập huấn vào việc giảng dạy cho trẻ khuyết tật học hòa nhập, số trẻ tham gia học lớp hòa nhập hàng năm từ 08 đến 12 bé đều đạt yêu cầu từ 80% -> 90% để theo kịp với bạn cùng tuổi.

        Ngoài nhiệm vụ chính, nhà trường cũng đã phối hợp với Đoàn thể tham gia tích cực các hoạt động phong trào, vận động đội ngũ cùng phụ huynh học sinh hưởng ứng các phong trào xã hội từ thiện của các Ban Ngành Đoàn thể các cấp; Trường đã phát huy rất tốt hoạt động này tại địa phương & trở thành công tác thường xuyên, truyền thống hàng năm. Với tổng số căn nhà tình thương xây dựng được trung bình 2 căn/ năm. Tích cực tham gia các hoạt động của hội đồng giáo dục phường. Thường xuyên liên hệ tham mưu cới cấp ủy, chính quyển, địa phương, hội đồng nhân dân về hoạt động phục vụ cho giáo dục mầm non như thường xuyên triển lãm tranh ảnh, đồ dùng dạy học, học cụ, các hoạt động trong năm học của nhà trường, tổ chức diễn đànm giao lưu hướng nghiệp với các đơn vị trường phổ thông trung học trong quận (Nguyễn Thị Minh Khai/ Mariecurie/ Nguyễn Thị Diệu…)

Thành tích:

Tập thể:

              - Huân chương Lao động hạng 3 năm 2012;

           - Đạt Tập thể Lao động Xuất sắc cấp Thành Phố nhiều năm liền (1995 đến nay);

- Cờ Thi đua Xuất sắc cuả Uỷ ban nhân dân Thành Phố năm học 2003-2004; 2010-2011; 2011-2012;

Bằng khen: Thủ Tướng Chính phủ;  Bộ Gíao dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân Thành phố; Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ; Mặt trận Tổ quốc Thành phố….

- Hàng năm trường đều nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ Uỷ ban nhân dân Thành Phố, Sở Gíao dục Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Quận 3, Phòng Gíao dục Đào tạo Quận 3, và các Ban Ngành đoàn thể cuả thành phố, của quận trong thực hiện xuất sắc các công tác chuyên môn, chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, phong trào văn hóa xã hội thể dục thể thao theo theo từng đợt phát động…(Như: Đơn vị tiêu biễu trong các phong trào thi đua yêu nước Quận 3/ Xây dựng mái trường xanh sạch đẹp/ Xây dựng Môi trường thân thiện/ Công tác Gíao dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật/ Thực hiện xuất sắc chuyên đề chuyên môn, hội thi hội thao tay nghề & các phong trào văn thể mỹ/ Liên Hoan vui khoẻ muà xuân cuả bé/ Hội thi Nét vẽ Xanh TP/ Thể dục Nhịp điệu TP/ Thành tích xuất sắc phong trào giaó dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẫm cuả ngành Giáo dục Mầm non/ Bảo hiểm xã hội/ Ytế học đường/ Đơn vị văn hóa tiêu biễu Xuất sắc của Quận 3/..v..v..).

Cá nhân:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01

Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: 04

              - Kỷ niệm chương vì Sự Nghiệp giáo dục: 10

              - Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh: 05

              - Giáo viên giỏi – Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: 10

              - Giáo viên giỏi – Chiến sĩ thi đua cấp Quận:  28

              - Giáo viên đạt giải Võ Trường Toản cấp Thành phố: 01

              - Giáo viên đạt giải Võ Trường Toản cấp Quận: 07

Tác giả: MN Tuổi Thơ 7

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163