Con đường đến với trái tim trẻ chỉ có thể là tình thương của cô giáo - Hãy dành điều tốt nhất cho trẻ
Thứ ba, 6/7/2021, 13:55
Lượt đọc: 282

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO: Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

  Số:  06/TB-MNTT7 Quận 3, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nay Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, Quận 3 thông báo sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh năm học 2021 2022 qua hình thức gửi email, cụ thể như sau:

Phụ huynh đăng ký cho con theo học tại trường Mầm non Tuổi Thơ 7  năm học 2021-2022 gửi file đơn xin nhập học theo mẫu đăng ký trên website của trường (http://mntuoitho7.hcm.edu.vn), điền đầy đủ các thông tin và địa chỉ nhà theo chỗ ở hiện nay và file ảnh Giấy khai sinh của trẻ.

Thời gian nhận email: từ ngày 05/7 đến hết ngày 16/7/2021.

Địa chỉ email: mamnontuoitho7q3@gmail.com

Sau khi có thông báo kết quả xét duyệt, phụ huynh sẽ bổ sung các hồ sơ còn lại cho nhà trường.

Trân trọng./.

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

         (Đã ký)

                                                          Vũ Đỗ Thúy Hiền

Tác giả: Trường Mầm non Tuổi Thơ 7
Nguồn tin: Trường Mầm non Tuổi Thơ 7

88