Con đường đến với trái tim trẻ chỉ có thể là tình thương của cô giáo - Hãy dành điều tốt nhất cho trẻ
Thứ bảy, 12/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 920

Tờ rơi tuyên truyền Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Trường Mầm non Tuổi Thơ 7 - Quận 3. Lớp (5-6 tuổi) 5B

Giáo viên: Cô Phạm Thị Đan Thanh

                  Cô Nguyễn Thị Thu Vân

Tác giả: Mầm non Tuổi Thơ 7
Nguồn tin: Mầm non Tuổi Thơ 7

88